Biomass building block for Biobased Industry

Biomass building block for Biobased Industry

Martin Scheepers, Director Biomass and Jaap Kiel, Program Development Manager Biomass of ECN explain why biomass is necessary for a successful energy transition.

 

De discussies over biomassa gaan vaak alleen over de vraag of we biomassa wel moeten inzetten als duurzame energiebron. Dat is een gemiste kans want de vraag is niet óf we in de toekomst biomassa gebruiken, maar hóe en waarvoor.

Biomassa is alles wat groeit en bloeit. Landbouwgewassen, mest, hout uit bossen en algen en zeewier worden allemaal biomassa genoemd. Biomassa wordt gebruikt voor voedselvoorziening, voor materialen en producten (kleding, bouwmaterialen, papier, chemicaliën, etc.) en in toenemende mate ook voor energievoorziening. Biomassa is de grondstof voor een nieuwe, op biomassa gebaseerde economie (biobased economy), en is onmisbaar voor het realiseren van onze duurzame energie- en klimaatambities.

 

Read the article (in Dutch)